Apotema d'un hexágonu

Una apotema ye una llinia perpendicular trazada dende'l centru d'un polígonu regular al puntu mediu d'un de los sos llaos. Tamién ye una perpendicular trazada dende'l vértiz d'una pirámide regular al centru d'ún de los llaos de polígonu de la base, o lo que ye lo mesmo, l'altura de les cares triangulares d'una pirámide regular.