Aqua Alsietina

L'Aqua Alsietina tamién conocíu como Aqua Augusta, foi un acueductu construíu baxo'l reináu de César Augustu nel 2 e.C. que recoyía les agües del Llagu Martignanu pa sirvir a los barrios del ríu Tiber (Trastévere y del llocal pa espectáculos de combates navales. Darréu foi fechu un canal nuevu por Traxanu nel 109.

Ver tamiénEditar