Escudu de Liberia

L'escudu d'armes de Liberia ye una modificación del escudu de 1847. Nos sos símbolos amuesa la hestoria del país. Un barcu truxo los colonos al país de palmeres, qu'ellos ficieron prosperar col aráu y l'azadón. El sol simboliza la llibertá, que la palomba pregona a tol mundu. Sobro l'escudu, n'inglés se llee “The love of liberty brought us here” (L'amor a la llibertá tráxonos equí). Embaxu l'escudu leese'l nome del país: “Republic of Liberia” (República de Liberia).