Difference between revisions of "Fala del Rebollal"

 
 
* Mantenencia aspirada del fonema inicial /F/: ''ḥígau'' 'fégadu', ''ḥambri'' 'fame', ''ḥadel'' 'facer', ''él ḥadi'' 'elli fae', ''ḥoci'' 'foz', ''ḥongu'' 'fongu'.
 
* Piesllu xeneral de les vocales átones finales -e > -i: ''ḥuenti'', ''nochi'', ''dendi'', ''esti'', ''calli'' 'cai', ''aḥundi'' 'afonda'. El piesllu prodúzse tamién nos reflesivos ''ḥugalsi'' 'fugase', ''aḥallalsi'' 'afayase'.
* Piesllu xeneral de les vocales átones finales -o > -u: ''mesmu'', ''por esu''.
 
* Piesllu xeneral de les vocales átones finales -es > -is: ''antoncis'', ''raicis'', ''crasis'' 'clases'.
 
* Piesllu xeneral de les vocales átones finales -os > -us: ''queremus'', ''añus'', ''agüelus''.
Anonymous user