Diferencies ente revisiones de «Llerandi (parroquia)»

ensin resume d'edición
Llerandi divídese en barrios: Bon, Biesques, La Teyera, El Caleru, El Colláu, Cimalavilla, La Fuentina, La Portiella, El Regueru, Friera, La Llosiquina, La Llinariega, La Ruñada, La Pinganiella, San Cosme, La Llomba`l Trabe, Solería y La Llosa'l Ríu.
 
Puen alcontrase bonos exemplos de casones tradicionales, munches d'elles n'estáu de ruina, asina como un bon númberu d'horros.
 
La ilesia alcuentrase nel barriu La Llomba'l Trabe, construía en 1952 depués de que se quemara la anterior na Guerra Civil.
Usuariu anónimu