Diferencies ente revisiones de «Fala del Rebollal»

* Mantenencia aspirada del fonema inicial /F/: ''ḥígau'' 'fégadu', ''ḥambri'' 'fame', ''ḥadel'' 'facer', ''él ḥadi'' 'elli fae', ''ḥoci'' 'foz'.
 
* Piesllu xeneral de les vocales átones finales -e > -i: ''ḥuenti'', ''nochi'', ''dendi'', ''esti'', ''calli'' 'cai', ''aḥundi'' 'afonda'. El piesllu prodúzse tamién nos refesivosreflesivos ''ḥugalsi'' 'fugase', ''aḥallalsi'' 'afayase'.
 
* Piesllu xeneral de les vocales átones finales -o > -u: ''mesmu'', ''por esu''.
183

ediciones