Catalina de Foix, infanta de Navarra. Otres llingües