Conveniu sobre Aviación Civil Internacional. Otres llingües