Teorema fundamental de l'aritmética. Otres llingües