Eta Hydri

páxina de dixebra de Wikimedia

Eta Hydri (η Hyi) designa a dos estrelles distintes na constelación de Hydrus (la hidra machu):

Nota: Nenguna d'estes estrelles tien de ser confundida con Eta Hydrae (η Hya / 7 Hydrae).