Maastrichianu

Maastrichianu ye como se conoz en xeoloxía al pisu más superior del Cretácicu Superior. Estiéndese aprosimadamente dende hai 70,6 millones d'años hasta hai 64,9.

Ye'l periodu que sigue al Campanianu y precede al Danianu, del Paleocenu.

Tiempos xeolóxicos
Periodu Cretaceu
Cretaceu Inferior / Tempranu
Cretaceu Superior / Tardíu
Berriasianu
Valanxinianu
Hauterivianu
Cenomanianu
Turonianu
Coniacianu
Barremianu
Aptianu
Albianu
Santonianu
Campanianu
Maastrichianu