Milillitru

Un milillitru ye l'unidá volume equivalente a la milésima parte d'un llitru, representada pol símbolu ml o mL. Tamién equival a 1 centímetru cúbicu.

1 ml = 10-3 L = 1 cm³


Ver tamiénEditar