Psi Centauri

Psi Centauri

Psi Centauri (ψ Centauri / ψ Cen / HD 125473 / HR 5367)[1] ye una estrella na constelación de Centaurus de magnitú aparente +4,05. Alcuéntrase a 247 años lluz del Sistema Solar.

Psi Centauri A/B
Constelación Centaurus
Ascensión reuta α 14h 20min 33,4s
Declinación δ -37º 53’ 07’’
Distancia 247 años lluz
Magnitú visual +4,05 (conxunta)
Magnitú absoluta -0,35 (conxunta)
Lluminosidá 126 / 21 soles
Temperatura 10.450 / 8.800 K
Masa 3,1 / 2,0 soles
Radiu 3,7 / 1,8 soles
Tipu espectral A0IV (B9 / A2)
Velocidá radial -5 km/s

De tipu espectral A0IV, Psi Centauri ye una binaria eclipsante que la so duplicidá afayóse pol satélite WIRE en 2006. Esiste un amenorgamientu de rellumu de 0,26 magnitúes nel eclís primariu y 0,16 nel secundariu, siendo esti postreru un eclís total. El periodu orbital del sistema ye de 38,82 díes y la órbita ye notablemente escéntrica (ε = 0,55).[2]

Los dos componentes de Psi Centauri son bien distintes. La primaria tien una temperatura efectivo de 10.450 K y ye 126 vegaes más lluminosa qu'el Sol. Tien un radiu de 3,7 radios solares y una masa 3,1 vegaes mayor que la del Sol. Paez ser una estrella de tipu B9 y esiste evidencia de que ye una estrella variable pulsante. El so acompañante ye más fría —8.800 K— y relluma con una lluminosidá 21 vegaes mayor que la lluminosidá solar. El so radiu ye 1,8 vegaes más grande qu'el del Sol y tien una masa de 2 mases solares, parámetros que correspuenden a una estrella de tipu A2. Pa una metalicidá similar a la del Sol, la edá del sistema sería de 290 millones d'años.[2]

ReferenciesEditar

Coordenaes:   14h 20m 33.432s, -37° 53 7.055