Épsilon Tucanae

Épsilon Tucanae

Épsilon Tucanae (ε Tuc / HD 224686 / HR 9076)[1] ye una estrella na constelación austral de Tucana. Con magnitú aparente +4,49, ye la sesta estrella en rellumu dientro de la so constelación, siendo superada por α, γ, ζ, κ y β1 Tucanae. Alcuéntrase a 374 años lluz de distancia del Sistema Solar.

Épsilon Tucanae
Constelación Tucana
Ascensión reuta α 23h 59min 54,98s
Declinación δ -65º 34’ 37,7’’
Distancia 374 ± 25 años lluz
Magnitú visual +4,49
Magnitú absoluta -0,81
Lluminosidá 389 soles
Temperatura 12.900 K
Masa 4 soles (aprox)
Radiu 3,0 soles
Tipu espectral B9IV
Velocidá radial +11 km/s

Épsilon Tucanae ye una subxigante blancu-azulada de tipu espectral B9IV —tamién clasificada como B8V— que la so temperatura efectivo ye de 12.800 - 13.000 K.[2][3] Les sos carauterístiques físiques son comparables a les de Zubeneschamali (β Librae), Homam (ζ Pegasi) o Sualocin A (α Delphini), más brilloses por tar más cerca de la Tierra. Con un diámetru tres veces más grande qu'el del Sol, la so lluminosidá equival a 389 soles. Portando una masa de 4 mases solares, la so edá envalórase en namái 123 millones d'años[4] —compárese cola edá del Sol que ye de 4600 millones d'años—.

La velocidá de rotación de Épsilon Tucanae ye de 300 km/s, valor 150 vegaes superior al del Sol; esta cifra nun queda llueñe de la so velocidá ecuatorial crítica —380 km/s—, percima de la cual la estrella se desintegraría. Piénsase que l'enclín del so exa de rotación al respective de la llinia de visión ye de 76,1º.[2]

ReferenciesEditar


Coordenaes:   23h 59m 54.978s, -65° 34 37.68