Llingües del Morehead y del altu Maro. Otres llingües