Les llingües igboides constitúin un grupu filoxenéticu dientro de les llingües Volta-Níxer formáu pol ekpeye y les llingües igbo. Toes estes llingües falar nel área meridional de Nixeria central entendida ente'l ríu Níxer y el ríu Benue.

Llingües igboides
Distribución xeográfica Nixeria central meridional
Países Bandera de Nixeria Nixeria
Falantes ~20-21 millones
Filiación xenética

Níxer-Congu
  Volta-Congu
    Benue-Kwa
      Níxer-Volta

        L. Igboides
Subdivisiones Igbo
Ekpeye
Ver tamién
Idioma - Families - Clasificación de llingües
[editar datos en Wikidata]

Clasificación editar

Les llingües igboides consten estremar en dos grupos:

  • El ekpeye formáu por una sola llingua dle mesmu nome.
  • El igbo-izi (o a cencielles igbo) qu'inclúi al igbo puramente dichu, al ikwerre, al ika, al izi (Izi–Ezaa–Ikwo–Mgbo), al ogba y al ukwuani (ukwuani-aboh-ndoni), de Nixeria meridional.

Williamson y Blench conclúin que les llingües del grupu igbo formen un continuu geolectal onde se da una amplia inteligibilidad mutua[1]

Comparanza léxica editar

Los numberales para distintes llingües igboides son:[2]

GLOSA Igbo-Izi Ekpeye PROTO-
IGBOIDE
Igbo Ikwere Izi-Ikwo
'1' otù ótù nánʊ́ nwʊ̀nɛ́
ŋìnɛ́
*-nu ~ *o-el to
'2' àbʊ̀ɔ́ ɛ̀bɔ̀ ɛ̀bɔ́ ɓɨ̂bɔ́ *y-bɔ
'3' tɔ ~ àtɔ ɛ̀tɔ́ ɛ̀tɔ́ ɓɨ́tɔ́ *y-tɔ
'4' (ǹ)nɔ ~ ànɔ ɛ̀nɔ̂ ɛ̀nɔ́ ɓɨ́nɔ̂ *-nɔ
'5' se ìse~ ìsẽ̂ ìsé ɓísê *i-se
(<*i-sa)
'6' ʃìː ~ ìʃìː ìsínù ìʃi̋̀ː ɓísû *i-sinu
(<*i-sa-nu)
'7' sàː ~ àsàː ɛ̀sâ ɛ̀sa̋̀ː ɓɨ́sábɔ̀ *y-sa-bɔ
'8' satɔ̄ ~ àsatɔ̄ ɛ̀sátɔ́ ɛ̀sátɔ́ ɓɨ́sátɔ́ *y-sa-tɔ
'9' totū ~ ìtolū tólú tèté ɓɨ́sánɔ̂/
nàzáma ɗi
?
'10' ìri ǹrí ìrí ɗì *i-ɗi

Referencies editar

  1. Williamson, Kay; Roger M. Blench (2000). African languages: an introduction. Cambridge University Press.
  2. Benue-Congu Numerals

Enllaces esternos editar