Escudu de Madeira

Coat of arms of Madeira.png

L'escudu de la Rexón Autónoma de Madeira apaez descritu nel Decretu Llexislativu Rexonal númberu 11/91/M, de 24 d'abril.

Nesti escudu figura la cruz de la Orde de Cristu nun campo d'azur terciáu en palu d'oru (fondu de color azul xebráu por una barra vertical de color mariellu o doráu).

Enconten l'escudu dos figures de llobu marín, nos sos colores naturales. Timbra un yelmu d'oru, de frente, forráu de gules (bermeyu) con burelete de plata y azur, y llambrequines d'oru y azur surmontáu por una cimera con forma d'Esfera armilar, del mesmu metal (color) que'l yelmu.

Baxo los tenantes o soportes, nuna cinta, pue lleese'l lema d'esta rexón autónoma portuguesa: «DAS ILHAS, AS MAIS BELAS E LIVRES» (De les islles, les más guapes y llibres)