Llingües indoaries centrorientales

Les llingües indoaries centrorientales son un conxuntu de llingües indoaries centrales polo xeneral cercanes al hindi. L'antecesor común d'estes llingües sería'l śauraseni.

Llingües indoaries centrorientales
Países

 Paquistán


Bandera de India India
Filiación xenética

Indoeuropéu
  Indoiranio
    Indoario
      Indoario central

        IA centrorientales
Subdivisiones Hindi occidental
Hindi oriental
Ver tamién
Idioma - Families - Clasificación de llingües
[editar datos en Wikidata]

Comparanza léxica editar

Los numberales para distintes llingües indoaries centrorientales son:[1]

GLOSA Occidental Oriental PROTO-IA
CEN.-OR.
Haryanvi
(Bangaru)
Hindi Awadhi Hindi de
Fixi
Chhattis_
garhi
'1' ek ek yːk ek ek *ek
'2' d̪o d̪o dui duiː d̪o *d̪o /
*d̪oī
'3' t̪in t̪in tiːnin tiːn t̪iːn *t̪īn
'4' ʧjaɾ ʧāɾ ʧɑːri̥ ʧɑːr ʧaːr *cār
'5' pãʧ pãʧ pãːʦ pɑːʧ paːnʤ *pā̃c
'6' ʧʰɛ ʧʰɛ ʧʰɑː ʧʰy ʧʰy *cʰa
'7' sat̪ sat̪ sɑːt sɑːt saːt̪ *sāt̪
'8' aʈʰ aʈʰ ɑːʈʰ ɑːʈ aːtʰ *āṭʰ
'9' non non nʌw naw nʌ̃w *naw
'10' d̪ʌs d̪ʌs dʌs dəs d̪ʌs *d̪as

Referencies editar