Llingua muerta

(Redirixío dende Llingua estinguida)

Nómase llingua muerta a una llingua que nun ye la llingua materna de individuu talu, y por tantu tampoco s'usa en nenguna comunidá natural de falantes.

Delles llingües muertes siguen en ciertos usos, como segunda Llingua, llingua clásica o llingua llitúrxica, inda que la llingua yá nun seya adquirida por naide como llingua materna. Entá nesos casos la llingua nun sigue'l camín normal d'evolución y desenvolvimientu qu'asoceden a lo llargo del tiempu nes llingües vives.

Referencies Editar

Enllaces esternos Editar