Sustratu llingüísticu

Por sustratu llingüísticu entiéndese les pallabres d'otres llingües falaes nel territoriu nel qu'anguaño se fala una llingua determinada.

Nel asturllionés, llingua de base llatina, el sustratu llingüísticu ye'l celta. De les antigües llingües celtes caltiénense, ente otros, los siguientes vocablos:

L'antónimu ye'l superestratu llingüísticu.