Abrir el menú principal

Galorrománicu

Romanía
Esti artículu fai parte de la serie
Llingües romániques
Grupos llingüísticos

Iberorrománicu
Galorrománicu
Retorrománicu
Italorrománicu
Balcanorrománicu
Sardorrománicu
Occitanorrománicu

El galorrománicu ye'l grupu de llingües evolucionaes dende'l llatín y que se falen, o falaron, nes antigües provincies romanes de Les Galies. La mayoría de toes estes llingües tienen una gran influencia de llingües celtes y xermániques tanto'l léxicu como'l sistema fonolóxicu. En un setiú más ampliu les llingües galoitalianes, retorromániques y occitanorromániques tamién serien llingües galorromániques

El principal rasgu común que tienen estes llingües, más o menos marcaes pol sustratu galu, ye la evolución de la /u/ llatina a /y/. Esta carauterística se atopa les llingües d'Oïl, llingües galoitalianes, retorromániques y el occitanu.

Suel considerase que pertenecen a esti grupu les llingües que vienen darréu:

Índiz

Lista de llingües consideraes galoromániquesEditar

Llingües d'OïlEditar

Galo-italianesEditar

RetorromániquesEditar

OccitanorromániquesEditar


[Les llingües en cursiva tán desapaecíes anguaño]

Sicasí, dellos llingüístes, como Pierre Bec, estimen que l'occitanu, el gascón (consideráu como una llingua estremada del restu de los dialeutos occitanos) y el catalán formen un grupu propiu dientro de les llingües romanes. Los idiomes d'esti grupu, conocíu como occitanorrománicu comparten delles carauterístiques del iberorrománicu y del galorrománicu.

Comparación de frases ente llingües de esti grupuEditar

  • Catalán: Ella sempre tanca la finestra abans de sopar.
  • Occitanu: Ella sempre totjorn la fenèstra abans de sopar.
  • Francés: Elle ferme toujours la fenêtre avant de souper/dîner.
  • Valón: Elle sere todi li finieste divant di soper.
  • Francoprovenzal: Le ferme taljor la fenétra avan de sopar.
  • Romanche: Ella serra adina la fanestra avant de sopà/tchaina.
  • Lombardu: Lé la sèra sèmper la sö fenèstra prìma de senà
  • Piemontés: Chilà a sera sémper la fnestra dovant ëd seinà.

Wikipedia en llingües d'esti grupuEditar